Block

Eingrenzen
Block-HFE-156-230/12-EMV-Filter 250 V AC 12 A (W x H) 45 mm x 110 mm 1 PC Sonderangebot
Block-HFE-156-230/12-EMV-Filter 250 V AC 12 A (W x H) 45 mm x 110 mm 1 PC 82,16 € 72,49 €
Block HFE 156-230/16 EMV-Filter 250 V AC 16 A (W x H) 45 mm x 110 mm 1 PC Sonderangebot
Block HFE 156-230/16 EMV-Filter 250 V AC 16 A (W x H) 45 mm x 110 mm 1 PC 116,73 € 101,50 €
Block PVSE 400/24-20 Schienennetzteil (DIN) 24 V DC 20 A 38,4 W 1 x Sonderangebot
Block PVSE 400/24-20 Schienennetzteil (DIN) 24 V DC 20 A 38,4 W 1 x 311,27 € 270,67 €
Block FL 6/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 6 VA 200 mA Sonderangebot
Block FL 6/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 6 VA 200 mA 14,49 € 11,59 €
Block ACT 100 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 100 VA 4.16 A Sonderangebot
Block ACT 100 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 100 VA 4.16 A 96,67 € 86,99 €
Block VB 0,35/2/12 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 12 V AC 0,35 VA 29 mA Sonderangebot
Block VB 0,35/2/12 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 12 V AC 0,35 VA 29 mA 5,79 € 4,34 €
Block VB 3,2/2/9 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.2 VA 177 mA Sonderangebot
Block VB 3,2/2/9 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.2 VA 177 mA 6,76 € 5,79 €
Block GLC 400/24-1 AC/DC Netzteilmodul 1 A 24 W 24 V DC Sonderangebot
Block GLC 400/24-1 AC/DC Netzteilmodul 1 A 24 W 24 V DC 101,15 € 87,96 €
Block FL 10/12 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 415 mA Sonderangebot
Block FL 10/12 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 415 mA 14,49 € 13,52 €
Block VB 3,2/2/15 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.2 VA 106 mA Sonderangebot
Block VB 3,2/2/15 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.2 VA 106 mA 6,66 € 5,79 €
Block PVSB 400/24-20 Schienennetzteil (DIN) 24 V DC 20 A 480 W 1 x Sonderangebot
Block PVSB 400/24-20 Schienennetzteil (DIN) 24 V DC 20 A 480 W 1 x 511,37 € 444,67 €
Block VB 2,0/1/9 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2 VA 222 mA Sonderangebot
Block VB 2,0/1/9 Leiterplatten-Montagetransformator 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2 VA 222 mA 6,66 € 5,79 €
Block EL 100/18 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 1 x 230 V 2 x 18 V AC 100 VA 2,78 A Sonderangebot
Block EL 100/18 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 1 x 230 V 2 x 18 V AC 100 VA 2,78 A 43,49 € 35,76 €
Block-TIM-Isolation Transformator 1 x 230 V 2 x 115 V AC 200 VA Sonderangebot
Block-TIM-Isolation Transformator 1 x 230 V 2 x 115 V AC 200 VA 90,86 € 75,39 €
Block ACT 63 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 63 VA 2,625 A Sonderangebot
Block ACT 63 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 63 VA 2,625 A 89,89 € 72,49 €
Block FL 6/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 6 VA 0,375 mA Sonderangebot
Block FL 6/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 6 VA 0,375 mA 12,22 € 10,62 €
Block RKD 160/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V AC 160 VA 2.28 A Sonderangebot
Block RKD 160/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V AC 160 VA 2.28 A 77,81 € 67,66 €
Block FL 42/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 42 VA 1.4 A Sonderangebot
Block FL 42/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 42 VA 1.4 A 26,09 € 22,22 €
ST 130/4/23 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 400 V 1 X 230 V AC 130 VA 570 mA Sonderangebot
ST 130/4/23 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 400 V 1 X 230 V AC 130 VA 570 mA 41,12 € 35,76 €
STE 320/23/24 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 320 VA Sonderangebot
STE 320/23/24 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 320 VA 67,80 € 58,96 €
DCT Block 24-0,5 Schiene montiert PSU (DIN) 0,50 A 12 W Sonderangebot
DCT Block 24-0,5 Schiene montiert PSU (DIN) 0,50 A 12 W 60,89 € 56,06 €
Block-FST-250/24-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 250 VA 10,41 A Sonderangebot
Block-FST-250/24-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 250 VA 10,41 A 84,48 € 73,46 €
Block RKD 160/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 160 VA 2,66 A Sonderangebot
Block RKD 160/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 160 VA 2,66 A 51,13 € 44,46 €
Block RKD 1000/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 1000 VA 4.35 A Sonderangebot
Block RKD 1000/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 1000 VA 4.35 A 232,00 € 169,17 €
Block FST 160/24 Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 160 VA 6,67 A Sonderangebot
Block FST 160/24 Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 160 VA 6,67 A 73,36 € 63,79 €
Block RKD 20/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 20 VA 555 mA Sonderangebot
Block RKD 20/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 20 VA 555 mA 45,42 € 30,92 €
Block FL 4/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 4 VA 133 mA Sonderangebot
Block FL 4/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 4 VA 133 mA 11,11 € 9,66 €
Block AVB 2,3/2/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 2,30 VA 76 mA Sonderangebot
Block AVB 2,3/2/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 2,30 VA 76 mA 8,69 € 5,79 €
Block-FST-100/23-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V AC 100 VA 0,43 A Sonderangebot
Block-FST-100/23-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V AC 100 VA 0,43 A 60,02 € 52,19 €
Block FL 18/18 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 18 VA 500 mA Sonderangebot
Block FL 18/18 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 18 VA 500 mA 25,56 € 22,22 €
Block FL 18/24 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 24 V AC 18 VA 375 mA Sonderangebot
Block FL 18/24 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 24 V AC 18 VA 375 mA 16,67 € 14,49 €
STU Block 1600/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 115 V AC 1600 VA 6,95 A Sonderangebot
STU Block 1600/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 115 V AC 1600 VA 6,95 A 266,80 € 232,00 €
Block-STU 160/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Trafo 2 x 115 V AC 100 VA 695 mA Sonderangebot
Block-STU 160/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Trafo 2 x 115 V AC 100 VA 695 mA 57,80 € 50,26 €
Block PM-0724-240-0 RCCB Sonderangebot
Block PM-0724-240-0 RCCB 166,75 € 145,00 €
Block RKD 120/2x9 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 120 VA 6.66 A Sonderangebot
Block RKD 120/2x9 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 120 VA 6.66 A 46,68 € 40,59 €
Block-PC-0224-050-0-Rail montiert PSU (DIN) 5 A 480 W 1 X Sonderangebot
Block-PC-0224-050-0-Rail montiert PSU (DIN) 5 A 480 W 1 X 140,17 € 116,00 €
Block FL 10/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 10 VA 625 mA Sonderangebot
Block FL 10/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 10 VA 625 mA 19,32 € 14,49 €
Block AVB 1,5/2/6 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 6 V AC 1,50 VA 125 mA Sonderangebot
Block AVB 1,5/2/6 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 6 V AC 1,50 VA 125 mA 6,76 € 4,24 €
Blockieren Sie AT3 2-48/50-4 Spartransformator 3 x 480 V, 500 V 3 x 400 V AC 2000 VA Sonderangebot
Blockieren Sie AT3 2-48/50-4 Spartransformator 3 x 480 V, 500 V 3 x 400 V AC 2000 VA 200,10 € 174,00 €
AT3 3,5-22/23-4 Spartransformator 3 x 220 V, 230 V 3 x 400 V AC 3500 VA zu blockieren Sonderangebot
AT3 3,5-22/23-4 Spartransformator 3 x 220 V, 230 V 3 x 400 V AC 3500 VA zu blockieren 355,73 € 309,33 €
Block RKD 200/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 200 VA 5.55 A Sonderangebot
Block RKD 200/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V AC 200 VA 5.55 A 79,26 € 62,82 €
Block RKD 800/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 800 VA 3.48 A Sonderangebot
Block RKD 800/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 800 VA 3.48 A 227,17 € 174,00 €
Block RKD 200/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 200 VA 8.33 A Sonderangebot
Block RKD 200/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 200 VA 8.33 A 79,26 € 59,92 €
Block-USTE 400/2 x 12 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 12 V AC 400 VA 1.79 A Sonderangebot
Block-USTE 400/2 x 12 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 12 V AC 400 VA 1.79 A 94,48 € 82,16 €
Block RKD 100/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 100 VA 1.66 A Sonderangebot
Block RKD 100/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 100 VA 1.66 A 53,16 € 43,49 €
Block-FST-100/24-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 100 VA 4.17 A Sonderangebot
Block-FST-100/24-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 24 V AC 100 VA 4.17 A 60,02 € 52,19 €
Block RKD 225/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 225 VA 9.37 A Sonderangebot
Block RKD 225/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V AC 225 VA 9.37 A 84,09 € 63,79 €
Block STEU 100/24 Sicherheitstransformator, Kontrolle Transformator, Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 2 x 12 V AC 100 VA 4.16 A Sonderangebot
Block STEU 100/24 Sicherheitstransformator, Kontrolle Transformator, Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 2 x 12 V AC 100 VA 4.16 A 40,01 € 34,79 €
Block-FST-250/23-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V AC 250 VA 1,09 A Sonderangebot
Block-FST-250/23-Trenn-Transformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V AC 250 VA 1,09 A 84,48 € 73,46 €
Block-USTE 250/2 x 12 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 12 V AC 250 VA 10,41 A Sonderangebot
Block-USTE 250/2 x 12 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 12 V AC 250 VA 10,41 A 68,91 € 59,92 €
Block FL 18/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 18 VA 800 mA Sonderangebot
Block FL 18/15 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 18 VA 800 mA 18,36 € 16,42 €
Block RKD 15/2x9 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 15 VA 0,83 A Sonderangebot
Block RKD 15/2x9 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 15 VA 0,83 A 39,62 € 31,89 €
Block RKD 20/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V AC 20 VA 416 mA Sonderangebot
Block RKD 20/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V AC 20 VA 416 mA 45,42 € 28,99 €
Block AVB 2,3/2/9 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 2,30 VA 127 mA Sonderangebot
Block AVB 2,3/2/9 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 9 V AC 2,30 VA 127 mA 6,66 € 5,79 €
Block RKD 80/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 80 VA 2,66 A Sonderangebot
Block RKD 80/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 80 VA 2,66 A 54,12 € 40,59 €
STE 400/23/24 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 400 VA Sonderangebot
STE 400/23/24 Blocksteuerung Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 230 V 1 x 24 V AC 400 VA 78,92 € 68,62 €
Block AVB 1,5/2/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 1,50 VA 93 mA Sonderangebot
Block AVB 1,5/2/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 1,50 VA 93 mA 6,76 € 4,34 €
Block RKD 60/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 60 VA 1 A Sonderangebot
Block RKD 60/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V AC 60 VA 1 A 36,68 € 31,89 €
Block RKD 3000/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 3000 VA 13.04 A Sonderangebot
Block RKD 3000/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V AC 3000 VA 13.04 A 454,33 € 406,00 €
Block FL 18/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 18 VA 1125 mA Sonderangebot
Block FL 18/8 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 8 V AC 18 VA 1125 mA 21,26 € 16,42 €
Block-USTE 630/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 115 V AC 630 VA 2.73 A Sonderangebot
Block-USTE 630/2 x 115 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheitstransformator 2 x 115 V AC 630 VA 2.73 A 127,84 € 111,17 €
Block AVB 3,2/2/6 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 6 V AC 3,20 VA 266 mA Sonderangebot
Block AVB 3,2/2/6 Leiterplatten-Montagetransformator 2 x 115 V 2 x 6 V AC 3,20 VA 266 mA 6,66 € 5,79 €
STE 1000/4/23 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 400 V 1 x 230 V AC 1000 VA zu blockieren Sonderangebot
STE 1000/4/23 Kontrolle Transformator, Trenntrafo, Sicherheit Transformator 1 x 400 V 1 x 230 V AC 1000 VA zu blockieren 150,08 € 130,50 €
Block RKD 160/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 160 VA 5.33 A Sonderangebot
Block RKD 160/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V AC 160 VA 5.33 A 53,35 € 46,39 €
Eingrenzen